Algemene Voorwaarden Baby Spa Flo

 

Vestigingsadres

Baby Spa Flo
Laan van Westroijen 10 4003 AZ Tiel

 

Factuuradres

Beauty & Spa Florence Jan van Embdenweg 30 6861 ZT Oosterbeek

KvK: 71013075
BTW NR: NL002277398B76

 

Algemeen

 • Baby Spa Flo is een baby spa exclusief voor baby’s. Dit houdt in hydrotherapie voor baby’s waarbij voor elke baby vers schoon water in de jacuzzi gaat. De sessie wordt eventueel aangevuld met een babymassage.

 • Baby Spa Flo verleent geen medische (baby)massages.

 • De Baby Spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 0 tot en met 12 maanden.

 • Deelname aan alle activiteiten van Baby Spa Flo zijn geheel voor eigen risico.

 • Baby Spa Flo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties op de

  producten of voor enig lichamelijk letsel of voor schade of vermissing van eigendommen tijdens een sessie.

  Betalingen

 • Voor het maken van een afspraak vragen wij een aanbetaling dat overeenkomt met circa 50% van de totale waarde van de dienst. Het resterende bedrag wordt na de sessie in de spa betaald per pin, cadeaubon of contante.

 • Het bedrag kan ook in één keer aanbetaald worden.

 • Wij vragen een aanbetaling ter garantie dat er voor jou tijd is gereserveerd in onze spa. Bij

  annulering binnen onze annuleringsvoorwaarden wordt uiteraard de aanbetaling binnen 5 werkdagen teruggestort.

Levering van dienst

 • Baby Spa Flo levert een dienst aan de consument of te wel de klant.

 • De dienst is een floatsessie eventueel in combinatie met een babymassage.

 • De klant boekt de dienst op het gewenste tijdstip en de gewenste datum via het

  afsprakensysteem beheert door Baby Spa Flo.

 • Baby Spa Flo heeft de plicht haar dienst uit te voeren tijdens de geboekte afspraken door

  de klant.

 • Baby Spa Flo kan van de verplichting van de dienst afzien wegens persoonlijke

  omstandigheden. Mocht dit voorkomen wordt er met de klant voorafgaand de afspraak contact opgenomen. De klant heeft dan het recht zijn aanbetaling terug te eisen.

Te laat komen / Annuleren / No-Show

 • Annuleren kan minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefonisch.

 • Wanneer je tijdig wegens omstandigheden je afspraak moet annuleren kan je zonder verdere kosten je afspraak verplaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om een nieuwe afspraak in te plannen. Bij het verplaatsen van de afspraak wordt de aanbetaling niet

  teruggestort.

 • Meer dan 5 minuten te laat komen gaat van de float tijd af. Dit om de sessie van anderen

  niet te verstoren.

 • No- Show klanten worden genoteerd en krijg hun aanbetaling niet teruggestort. Wanneer

  er nog een bedrag open staat wordt er een factuur gestuurd. Het resterende bedrag moet

  binnen 7 werkdagen betaald worden.

 • Baby Spa Flo retourneert geen aanbetalingen bij te laat komen of niet komen opdagen en keren deze ook niet uit in de vorm van een cadeaubon, noch is je aanbetaling overdraagbaar aan anderen.

 

Abonnement

 • Heb je een abonnement bij Baby Spa Flo? Dan wordt de betaling gedaan via automatisch incasso.
 • Voor het activeren van een automatisch incasso wordt er een machtiging gevraagd waarbij er €0,01 moet worden overgemaakt op onze bankrekening.

 • De automatisch incasso wordt uitgevoerd gedurende de periode dat het abonnement loopt.

 • Het bedrag wordt maandelijks afgeschreven, de 1e afschrijving vindt plaats binnen 3 werkdagen op de afsluitingsdatum.

 • Je sluit een abonnement af voor de periode van de looptijd van het abonnement.

 • Één maand voordat het abonnement afloopt krijg je vanuit een e-mail en word je op de

  hoogte gesteld dat het abonnement over één maand afloopt en niet automatisch verlengd

  wordt.

 • Het abonnement kan niet tussentijds worden stopgezet.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van jouw afspraken.

 • Het “tegoed” staat op jouw klantaccount.

 • Het abonnement is persoonsgebonden en er mogen geen derde gebruik maken van jouw

  abonnement.

Annuleringsbeleid bij een abonnement

 • Annuleren kan minimaal 24 uur van tevoren per mail of telefonisch.

 • Wanneer je tijdig wegens omstandigheden je afspraak moet annuleren kan je zonder verdere kosten je afspraak verplaatsen. Je bent zelf verantwoordelijk om een nieuwe

  afspraak in te plannen. Het “tegoed” blijft dan op jouw abonnement staan.

 • Tegoed = het aantal sessies gedurende het abonnement.

 • Kom je niet opdagen? Dan wordt de afspraak als een voltooide sessie gezien.

 • Wordt de afspraak geannuleerd door Baby Spa Flo wegens persoonlijke omstandigheden?

  Dan blijft het “tegoed” van het abonnement staan.

Cadeaubon

 • Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Baby Spa Flo kunnen als betaalmiddel op de diensten van Baby Spa Flo worden gebruikt .

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte, welke op de bon vermeldt staat.

 • Mocht je het bedrag van de Cadeaubon niet in 1 keer opmaken, mag je deze meenemen

  voor een volgende keer. We geven geen restbedrag terug.

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

 • De cadeaubon is alleen geldig voor de diensten van Baby Spa Flo.

 • Cadeaubonnen zijn op te halen op de aangegeven/ afgesproken tijden of je kunt deze per

  mail of post ontvangen.

 • De ontvanger van de cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon

  vóór de geldigheidsdatum.

 • Reproduceren van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Baby Spa Flo

  sprake van is, zal aangifte gedaan worden.

 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Baby Spa Flo

 

Persoonsgegevens en privacy

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik/ medische klachten of is uw baby
  onder behandeling bij een arts/ specialist geef dit tijdig door voor jouw afspraak.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jouw baby.
 • Baby Spa Flo is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders/ voogd.
 • Baby Spa Flo neemt de persoonlijke gegevens van u op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Deze gegevens worden gebruikt om de door jouw gekozen dienst(en) correct uit te kunnen voeren.
 • Baby Spa Flo stelt je persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.
  Na 1 jaar zullen alle gegevens van u vernietigd worden.
 • Baby Spa Flo behandelt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds mei 2018.
 • Alle klanten van Baby Spa Flo hebben de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of het verwijderen van persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Dit kan bij ons in de spa of per mail info@babyspaflo.nl

 

Website

 • Zodra u gebruik maakt van de website www.babyspaflo.nl dan wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met cookies. Wij verzamelen deze alleen om een goed inzicht te hebben van onze klanten. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op een veilige server. Zo kunnen wij onze diensten eventueel aanpassen, afstemmen en/of verbeteren.
 • Je kunt er ook voor kiezen om cookies uit te zetten of te weigeren echter bestaat dan de mogelijkheid dat sommige functies van de site niet goed functioneren.

 

Copyright

 • Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Baby Spa Flo

 

Slot

 • Wijzigingen in deze voorwaarden worden vastgesteld door Baby Spa Flo
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden Baby Spa Flo
 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet duidelijk voorzien, beslist Baby Spa Flo
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.